Informations

Smart Progress – animation of the development of areas of Pomorskie Smart Specialisations as an ele- ment of the Entrepreneurial Discovery Process

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania i trudności występujące w pomorskim systemie wspierania innowacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie wielu działań mających na celu zwiększenie aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie i wzmocnienie konsorcjów tematycznych, zawiązywanie grup roboczych skupionych wokół problematyki związanej z ISP, wzmocnienie kadr dla ISP, internacjonalizację produktów i usług oraz budowanie marki i rozpoznawalności ISP zarówno w regionie jak i w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Animation activities:

  1. Entrepreneurial discovery process – verify the potential of a speciali- sation and look for new support niches, organise inspiring thematic meetings, seminars, expert panels, carry out psss leaders activities
  2. Internationalisation of PSSs fields – create links between regions in different countries, encourage PSSs organisations to engage In new market activities
  3. Development of PSSs staff– diagnose and develop competences in response to market needs involved in PSSs operation
  4. PSSs monitoring – supply the necessary information to assess the dynamics of development, innovation and PSSs effect on pomorskie economy
  5. Management of the entrepreneurial discovery process – build a strong psss brand, PSSs to be identified with top quality debates and dialogue
  6. Project management – correct and timely project delivery and promotion

Leaders

PARTNERS

SUBSCRIBE TO
THE NEWSLETTER