Pomorska Platforma Offshore

Rozwój sektora morskich farm wiatrowych jest strategicznym kierunkiem transformacji polskiej energetyki, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyjętej niedawno Polityce Energetycznej Polski 2040 oraz w ustawie Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych tzw. ustawa offshore. Szacuje się, że do 2040 na polskich wodach Bałtyku będą działać elektrownie wiatrowe o mocy 20 GW, a obecna moc elektrowni w Polsce wynosi 40,1 GW. 

Istotnym elementem polityki rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego realizowanej przez samorząd województwa wraz z kluczowymi partnerami jest inspirowanie i animowanie przedsięwzięć wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Mając na względzie, że rozwój morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego wpisuje się w tę strategię, województwo pomorskie wraz z innymi 25 sygnatariuszami (samorządowcami, przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami wsparcia biznesu i naukowcami) uroczyście podpisało deklarację w sprawie powołania Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. 

Morska energetyka wiatrowa (MEW) może stać się kołem zamachowych pomorskiej gospodarki w najbliższych latach. Jest ona częścią dwóch inteligentnych specjalizacji Pomorza, a są to technologie offshore i portowo-logistyczne oraz technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw w budownictwie. Inicjatorem powołania Platformy Rozwoju MEW jest spółka Invest Park w Rumi. 

Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – DEKLARACJA

W uroczystym podpisaniu deklaracji, które zawarte zostało 25 września 2020 r., udział wzięło 26 sygnatariuszy, obecnie jest ich 47. Inicjatywa ma charakter otwarty.
W przypadku zainteresowania przystąpieniem do pomorskiej platformy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zapraszamy do kontaktu z jej koordynatorem

Panem Jarosławem Kumięgą:
e-mail: j.kumiega@pomorskie.eu

Więcej informacji jest dostępnych na stronie:
https://drg.pomorskie.eu/pomorska -platforma-offshore

W ramach Platformy realizowane są następujące cele:

  • Kreowanie i kształtowanie kompetencji oraz możliwości inwestycyjnych w obszarze powiązanym z rozwojem MEW
  • Działania na rzecz przygotowania kadr do obsługi morskich farm wiatrowych
  • Prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w zakresie budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych
  • Współkształtowanie uregulowań prawnych umożliwiających inwestycje w morskie farmy wiatrowe
  • Prowadzenie działań informacyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów
  • Budowanie świadomości społeczeństwa poprzez działania edukacyjne w zakresie technologii rozwoju MEW
  • Budowanie relacji międzynarodowych pozwalających na finansowanie projektów, wymianę i transfer wiedzy

Załączniki:

  1. Lista Członków Platformy Offshore
  2. Deklaracja

PARTNERZY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTER