ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

Lider

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

isp1.inkubatorstarter.pl

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Cel

Istotne wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakres

  • uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza
  • pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym
  • urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza
  • nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie
  • technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu 

PARTNERZY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTER