Masz pytania +48 504 817 008
Wersja kontrastowa High contrast
A A A

Informacje

Projekt Smart Progress​

Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania

Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i zaangażowania podmiotów z ISP, na rzecz przygotowania, realizacji i komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych. Zapewni także dostęp do wiedzy, wsparcia eksperckiego i rozwój nowych kompetencji wśród podmiotów z ISP. Projekt stanowi także podstawę do poszukiwania i ewentualnego wyłonienia nowych inteligentnych specjalizacji bądź zweryfikowania zakresów przedmiotowych obecnych ISP w oparciu o najnowsze dane, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania i trudności występujące w pomorskim systemie wspierania innowacji. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie wielu działań mających na celu zwiększenie aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie i wzmocnienie konsorcjów tematycznych, zawiązywanie grup roboczych skupionych wokół problematyki związanej z ISP, wzmocnienie kadr dla ISP, internacjonalizację produktów i usług oraz budowanie marki i rozpoznawalności ISP zarówno w regionie jak i w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Działania animacyjne:

  1. Proces przedsiębiorczego odkrywania – weryfikacja potencjału specjalizacji oraz poszukiwanie nowych nisz wsparcia, organizacja inspirujących spotkań tematycznych, seminariów, paneli eksperckich, realizacja zadań przez liderów ISP

  2. Internacjonalizacja obszarów ISP – tworzenie powiązań pomiędzy regionami w różnych krajach, zachęcanie podmiotów ISP do aktywności na nowych rynkach

  3. Rozwój kadr dla ISP – diagnoza i rozwój kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku związane z funkcjonowaniem ISP

  4. Monitoring ISP – dostarczenie niezbędnych informacji pozwalających na dokonanie oceny dynamiki rozwoju, innowacyjności i wpływu ISP na rozwój gospodarki pomorza

  5. Zarządzanie procesem przedsiębiorczego odkrywania – rozpoznawalność i wzmocnienie profesjonalnego wizerunku ISP, identyfikacja ISP z wysoką jakością debaty i dialogu

  6. Zarządzanie projektem – prawidłowa i terminowa realizacja projektu wraz z jego promocją

Liderzy

PARTNERZY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTER